Sport


Wybrane formy prowadzenia działalności w branży związanej z jeździectwem


Ze względu na nieustanną profesjonalizację jeździectwa i hodowli koni w naszym kraju, zasadne wydaje się przybliżenie podstawowych form prowadzenia działalności w wymienionych branżach.

czytaj dalej


Czy zawodnik może świadczyć usługi sportowe dla swojego klubu jako indywidualny przedsiębiorca i opłacać podatek liniowy?


Sportowiec/zawodnik może świadczyć na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a jego przychody powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

czytaj dalej


Zysk z pensjonatu dla koni to przychód z działalności gospodarczej, a nie rolniczej


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2015 r. potwierdził, że zysk z pensjonatu dla koni to przychód z działalności gospodarczej, a nie rolniczej.

czytaj dalej


Zawód jeździec – jakie zmiany wprowadza najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej?


Coraz więcej młodych osób zafascynowanych końmi rozważa wybór kariery jeźdźca zawodowego.

czytaj dalej


Sprzedajesz konia? Upewnij się, czy nie musisz zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych


Przy transakcji sprzedaży konia, strony powinny pamiętać nie tylko o zawarciu umowy sprzedaży na piśmie, lecz również o ewentualnym obowiązku podatkowym, jaki może wiązać się z tego rodzaju czynnością prawną.

czytaj dalej


Nowelizacja ustawy o sporcie a funkcjonowanie Polskiego Związku Jeździeckiego


12 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj dalej