Sport


Zmiany w zakresie postępowań dyscyplinarnych dotyczących stosowania dopingu w sporcie


Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro dostarczyły nam wielu wspaniałych emocji sportowych, ale również emocji związanych z wykryciem przypadków niedozwolonego stosowania substancji zabronionych.

czytaj dalej


Program „KLUB” Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz najważniejsze zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach


Do 31 sierpnia 2016 r. kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Jednocześnie zwracamy uwagę na ważne zmiany w Prawie o Stowarzyszeniach.

czytaj dalej


Wybrane formy prowadzenia działalności w branży związanej z jeździectwem


Ze względu na nieustanną profesjonalizację jeździectwa i hodowli koni w naszym kraju, zasadne wydaje się przybliżenie podstawowych form prowadzenia działalności w wymienionych branżach.

czytaj dalej


Czy zawodnik może świadczyć usługi sportowe dla swojego klubu jako indywidualny przedsiębiorca i opłacać podatek liniowy?


Sportowiec/zawodnik może świadczyć na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a jego przychody powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

czytaj dalej


Zysk z pensjonatu dla koni to przychód z działalności gospodarczej, a nie rolniczej


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2015 r. potwierdził, że zysk z pensjonatu dla koni to przychód z działalności gospodarczej, a nie rolniczej.

czytaj dalej


Zawód jeździec – jakie zmiany wprowadza najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej?


Coraz więcej młodych osób zafascynowanych końmi rozważa wybór kariery jeźdźca zawodowego.

czytaj dalej