Rekreacja


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. IV – umowa o trening konia lub jeźdźca


W kolejnej odsłonie naszego cyklu omawiamy umowę o trening konia lub jeźdźca. Umowy tego rodzaju są często zawierane w branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni, niemniej jednak w przeważającej większości przypadków do zawarcia umowy dochodzi w formie ustnej. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. III – umowa pensjonatu


Obecnie usługa pensjonatu dla koni świadczona jest powszechnie przez ośrodki jeździeckie. W tym celu pomiędzy właścicielem stajni a jeźdźcem zawierana jest umowa pensjonatu. W praktyce umowa pensjonatu jest często zawierana ustnie. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. II – umowa użyczenia konia


W kolejnym artykule z naszej serii na temat wybranych umów cywilnoprawnych w branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni omawiamy umowę użyczenia konia. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. I – dzierżawa koni


Umowy cywilnoprawne (tj. umowy, które regulują stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego) zawieramy praktycznie każdego dnia. Jedną z najpowszechniejszych umów tego rodzaju jest umowa sprzedaży.

czytaj dalej


Wybrane formy prowadzenia działalności w branży związanej z jeździectwem


Ze względu na nieustanną profesjonalizację jeździectwa i hodowli koni w naszym kraju, zasadne wydaje się przybliżenie podstawowych form prowadzenia działalności w wymienionych branżach.

czytaj dalej


Czy zgodnie z prawem polskim można fotografować cudze zwierzęta, rozpowszechniać ich „wizerunek” i czerpać z tego korzyści?


Niedawno można było usłyszeć historię Pana Bellis i jego syna, którzy dzięki zrobieniu sobie zdjęcia typu „selfie” z koniem zza płotu wygrali wyjazd na wakacje w konkursie organizowanym przez biuro turystyczne.

czytaj dalej