Sport


Warranty for physical defects of horses under Polish law


In this issue of Horse International’s Legal and Business Journal we would like to focus on the sale and purchase of horses in Poland. Despite the fact that the sale and purchase agreement has been harmonized within the European Union, especially when it comes to consumer protection, there are yet many differences among the member states. The Polish law is a good example of such differences when compared to other EU jurisdictions. Therefore, it is advisable to take note of these differences. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. IV – umowa o trening konia lub jeźdźca


W kolejnej odsłonie naszego cyklu omawiamy umowę o trening konia lub jeźdźca. Umowy tego rodzaju są często zawierane w branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni, niemniej jednak w przeważającej większości przypadków do zawarcia umowy dochodzi w formie ustnej. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. III – umowa pensjonatu


Obecnie usługa pensjonatu dla koni świadczona jest powszechnie przez ośrodki jeździeckie. W tym celu pomiędzy właścicielem stajni a jeźdźcem zawierana jest umowa pensjonatu. W praktyce umowa pensjonatu jest często zawierana ustnie. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. II – umowa użyczenia konia


W kolejnym artykule z naszej serii na temat wybranych umów cywilnoprawnych w branży związanej z jeździectwem i hodowlą koni omawiamy umowę użyczenia konia. czytaj dalej


Wybrane umowy cywilnoprawne w branży związanej z jeździectwem cz. I – dzierżawa koni


Umowy cywilnoprawne (tj. umowy, które regulują stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego) zawieramy praktycznie każdego dnia. Jedną z najpowszechniejszych umów tego rodzaju jest umowa sprzedaży.

czytaj dalej


Zmiany w zakresie postępowań dyscyplinarnych dotyczących stosowania dopingu w sporcie


Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro dostarczyły nam wielu wspaniałych emocji sportowych, ale również emocji związanych z wykryciem przypadków niedozwolonego stosowania substancji zabronionych.

czytaj dalej