Noworoczne zmiany w prawie dotyczącym jeździectwa i hodowli koni

Nowy Rok przynosi nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale również już tradycyjnie zmiany w prawie.

Do najważniejszych z nich w zakresie jeździectwa i hodowli koni zaliczyć można:

1)      Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników – w wyniku zmian rolnicy będą mogli w szerszym zakresie dorabiać na zleceniu albo jako członkowie rad nadzorczych pobierać wynagrodzenie poza rolnictwem, bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Jedyny limit dotyczy wysokości przychodu. Nie może on przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 r. 2 tys. zł miesięcznie. Do tej pory rolnicy mogli dorabiać do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

2)      Ogłoszenie nowej listy substancji zabronionych WADA – polska wersja listy substancji i metod zabronionych na rok 2017 dostępna jest tutaj. Natomiast lista substancji zabronionych dotyczących koni dostępna jest na stronach FEI.

3)      Wprowadzenie przez PZJ nowego Regulaminu Rejestracji i Licencjonowania  – warto mieć na względzie, że od 1 stycznia 2017 r. przyjmowanie wpłat będzie miało miejsce tylko za pośrednictwem serwisu opłat lub bezpośrednio gotówką lub kartami płatniczymi w biurze PZJ.

4)      Planowane zmiany w ustawie o sporcie – zmiany te nie weszły jeszcze w życie i są na razie na etapie konsultacji, niemniej jednak warto przybliżyć najważniejsze założenia planowanej ustawy. I tak m. in. zgodnie z projektem, członkowie polskich związków sportowych (a więc wszystkie kluby) mają uzyskać uprawnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów związku, sporządzania bilansu i żądania wyjaśnień od zarządu związku.

Dodatkowo, planuje się wprowadzenie kolejnych ograniczeń w zakresie pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Przykładowo, zgodnie z założeniami, członek zarządu nie będzie mógł łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej, czy sędziego we współzawodnictwie krajowym w tym samym sporcie. Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

10 stycznia 2017