ZESPÓŁr. pr. Agnieszka Kalinowska


Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych, zdobytym w renomowanych kancelariach, zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Warszawskim i stypendystka na Uniwersytecie Libera Università Maria Ss.Assunta w Rzymie. Ukończyła również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego.

Świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w tym klientów włoskojęzycznych. Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z umów oraz roszczeń odszkodowawczych, sporządzania opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych. Reprezentuje klientów przed sądami m. in. w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym w postępowaniach związanych z procesami inwestycyjnymi oraz w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi. Uczestniczy również w negocjacjach przy zawieraniu umów oraz w celu polubownego rozwiązywania konfliktów.

Szczególnie interesuje się tematyką związaną z hodowlą koni oraz z dyscypliną jeździectwa - skoki przez przeszkody. Nieustannie pogłębia również wiedzę z zakresu behawioryzmu koni oraz psów.