Hodowla


Rękojmia za wady główne koni


Zgodnie z art. 571 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady główne zwierząt, jeżeli wyjdą one na jaw przed upływem określonego terminu.

czytaj dalej


Dlaczego warto zawrzeć umowę sprzedaży konia na piśmie?


Co do zasady art. 535 k.c. nie przewiduje szczególnej formy dla umowy sprzedaży konia i może ona zostać zawarta zarówno na piśmie jak i w formie ustnej. Niemniej bez wątpienia o wiele bardziej opłaca się, przynajmniej klientowi, zawrzeć taką umowę na piśmie.

czytaj dalej